Multilingual Turkish Dictionary

TALASLANTIRMAQ

TALASLANTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

təlaşlandırmaq: quvurtlamaq. qayğılandirmək. qayğı içində olmaq