Multilingual Turkish Dictionary

TALAV

TALAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalav
> talab (fars) < dalab. toprağa işləmiş, durqun su yığını.
dalağ. ağu. zəqqum. zəhər