Multilingual Turkish Dictionary

TALAVUR

TALAVUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

soyqun. talavul. dalavul. yağma. çapul.
talavur edmək: yağmalamaq. kəsədmək