Multilingual Turkish Dictionary

TALBAÇA

TALBAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbaça. dalbaçıq. dəriçə. dərbəçə. qapacıq. ürək girşiyi, dalğuci, dəhlizi