Multilingual Turkish Dictionary

TALBADAQ

TALBADAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbadaq. dalbadal > dərbədər. qırbal. qırban. dağnıq