Multilingual Turkish Dictionary

TALBIZ

TALBIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbız.
ocaq ətəkliyi. ocağın otundan qornaq.
dalbızan. dalları gəzən. qurdalayan. pürçükləyən: adam çoxda dalbız olmaz