Multilingual Turkish Dictionary

TALCIQMAQ

TALCIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalcıqmaq. ( < dar. dağ).
darcıqmaq. dağsıqmaq. qızmaq. hirslənmək. sınırlanmaq.
bunalmaq. tinqsimək. tənqsimək. təng nəfəs olmaq.
ılqarıb dalcıqdı: qaçıb töğüşlədi

TALÇIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalçığmaq.
yorulmaq. sustanmaq. gəvşəmək.
işdə talçıqdım: iştə yoruldum.
issidə talçıqdım: sıcaqdan gəvşədim