Multilingual Turkish Dictionary

TALIQA

TALIQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalıqa.
at daşqası.
həyəcan. iztirab

TALIQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalıqa. limə. nimkət.
dalıqa görmək: talıqamaq. dalıqamaq. iğrənmək. çəkinmək. kərahət, ikrah edmək