Multilingual Turkish Dictionary

TALIQLIQ

TALIQLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalıqlıq.
basığlıq. göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. sınlıq. sinlik. məzarlıq. türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qaralıq. qəbirlik. gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan.
dalqınlıq. alqınlıq. qarıplıq. qarımlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq