Multilingual Turkish Dictionary

TALPAMAQ

TALPAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

təpləmək. təlpəmək. taplamaq. təpmək. (bl < > lb\ b < > p ) təbləmək. təlbəmək. talbamaq. tablamaq