Multilingual Turkish Dictionary

TALPIŞMAQ

TALPIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalpışmaq. talbınmaq. talpınmaq. talpırmaq. dalqalanmaq. möjlənmək.
quşlar hamı dalpışdı: qanat çırpışıb uçdular.
bayraq qamuğ talpışdı: baraqlar qaldırıldı