Multilingual Turkish Dictionary

TALQAÇSIZ

TALQAÇSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqaçsız. dalqaşsız. dalqıcsız. dalsıcsız. təlaşsız. dalaşsız. qıvrışsız. qıvırışsız. sə;ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. başı, qanı soğuq. xunsərd