Multilingual Turkish Dictionary

TALQANMA

TALQANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqanma. dalı gedmə. darqalma. izinginmə. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul