Multilingual Turkish Dictionary

TALQAQIR

TALQAQIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqaqır. qurma təpə. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. dəniz dalqaların qırmaq üçün tökülən daşlıq təpə