Multilingual Turkish Dictionary

TALQINIQMAQ

TALQINIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqınıqmaq. anmazıqmaq. aymazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq. qəflətə düşmək, basınmaq. qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq. koralmaq. qəflət edmək