Multilingual Turkish Dictionary

TALSUNĞ

TALSUNĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalsunğ. tələsən. dözümsüz. sıxıntılı. toxalı. dar. səbirsiz. dar canlı