Multilingual Turkish Dictionary

TALTIN

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın. talqın. çox dərin

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın.
daldın yaşam sürmək

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın. qaldın. (geridə qalmış).
əntiqə.
bastani

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın. talqın. çox dərin

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın.
daldın yaşam sürmək

TALTIN : Turuz Dictionary

daldın. qaldın. (geridə qalmış).
əntiqə.
bastani