Multilingual Turkish Dictionary

TALTINQIL

TALTINQIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldınqıl.
gərəksiz. səbəbsiz.
dalqınqıl danışıb durmaq.
çırılçıplaq. yapayalnız. başı pozuq. ağılsız. işsiz gücsüz