Multilingual Turkish Dictionary

TALTIZ

TALTIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldız.
ağacı oyub, yontub, dəlməkdə işlənən qazıcı arac. mətə.
kovandan bal pətəyi almaq ayqıtı

TALTIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

taldız.
dələn. mətə. direl. qazma. qazıb götürməyə yarayan ayqıt. çəkiş. qaqıc. dövən. dövək.
ağacdan oyulan arı kovanı pətəyi.
ağacdan oyulmuş qab qacaq yayıq