Multilingual Turkish Dictionary

TALUZ

TALUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daluz. dəhliz. yer altı oyuğu. yolağ. qolağ. tünel

TALUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yırtıqlar, qırıntılar