Multilingual Turkish Dictionary

TALVIŞIR

TALVIŞIR : Turuz Dictionary

-quşlar qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir

TALVIŞIR : Turuz Dictionary

-quşlar qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir