Multilingual Turkish Dictionary

TAMAĞ

TAMAĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tamağ. damağ.
iz. yer.
istək. yaxış. xahiş. ac.
qanrağ. ağzın çatısı.
umaqu. boğaz. hulqum