Multilingual Turkish Dictionary

TAMAD

TAMAD : Arin Turkish Etimology Dictionary

- damad edmək. kürəkənləmək. qöyəvləmək. göyəvləmək. kövyəvləmək. göykiləmək. kiyəvləmək. kiyavlamaq

TAMAD : Arin Turkish Etimology Dictionary

tamad. damad. damardı. evin dalısı, arxası