Multilingual Turkish Dictionary

UÇATIM

UÇATIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucatım. qaldırım. qalatım. qaqatım. dikətim. tikətim. yüksətim. bir nəyə görə qalxınmış nərsə

UCATIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçatım. qaldırım. qalatım. qaqatım. dikətim. tikətim. yüksətim. bir nəyə görə qalxınmış nərsə