Multilingual Turkish Dictionary

UÇQARA

UÇQARA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəsituydurmaq. üstüngörü. əğikçe. gəvşək. istiqrarsız