Multilingual Turkish Dictionary

UÇQURAR

UÇQURAR : Turuz Dictionary

-yaxşı gələr qalığları durquzar, yaman gələr uvatların uçqurar. (qalığları durquzar: xarabaları abadlar). (uçqurar: uçurar) (yaxşıdan bağ qalar, yamandan dağ)

UÇQURAR : Turuz Dictionary

-yaxşı gələr qalığları durquzar, yaman gələr uvatların uçqurar. (qalığları durquzar: xarabaları abadlar). (uçqurar: uçurar) (yaxşıdan bağ qalar, yamandan dağ)