Multilingual Turkish Dictionary

UÇUQSI

UÇUQSI : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçuq. çökük. sönük. soluq. qaba, iti olmayan. ışıqlığı az