Multilingual Turkish Dictionary

UÇUQU DƏPRƏŞMƏK

UÇUQU DƏPRƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçulmaq. özünü itirrmək. qəşş edmək. cin vurmaq