Multilingual Turkish Dictionary

UĞURSUZLUK GETİRMEK

UĞURSUZLUK GETİRMEK : Turkish English

v. be inauspicious, put a jinx on, jinx, hoodoo

UĞURSUZLUK GETİRMEK : Turkish French

porter malheur