Multilingual Turkish Dictionary

UB40

UB40 : English Turkish

n. İngiliz reggae grubu; İngiliz işsizlik formu (İşsizlik Hakkı formu 40)