Multilingual Turkish Dictionary

UBUR

UBUR : Turuz Dictionary

obur (< qopur < qopmaq). birdən qalxıb, gözə çarpan varlıq. xortlan. xortlağ

UBUR : Turuz Dictionary

obur (< qopur < qopmaq). birdən qalxıb, gözə çarpan varlıq. xortlan. xortlağ

UBUR : Turkish Risale

Geçmek. Atlamak. * Zorlamak. * Suyun öte kıyısına geçmek

UBUR : Ottoman Turkish

Geçmek. Atlamak. * Zorlamak. * Suyun öte kıyısına geçmek

UBÛR : Ottoman Turkish

geçme

UBUR : Turkish Turkish Hukuk

Geçme,aşma