Multilingual Turkish Dictionary

UCÇU

UCÇU : Arin Turkish Etimology Dictionary

çətçi. çəkçi. çəkic. ucraçı. sınırçı. mərzban