Multilingual Turkish Dictionary

UCALIQLA

UCALIQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucaqıqla. ucqayla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ululuqla. uluğlukla. ulğuqla. sayqıqla. sayqıyla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə

UCALIQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucalığla. ucqayla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ululuqla. uluğlukla. ulğuqla. sayqıqla. sayqıyla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə