Multilingual Turkish Dictionary

UCAQARLIQ

UCAQARLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucalıq. tiklik. diklik. böyüklük. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. ehtişam. kibarlıq