Multilingual Turkish Dictionary

UCATIR

UCATIR : Turuz Dictionary


savalandır adın sənin, ucadır başın sənin, səhəd sənin qardaşın , bəllənməz yaşın sənin

UCATIR : Turuz Dictionary

ulatır.
bilikli dos baş ulatır

UCATIR : Turuz Dictionary


savalandır adın sənin, ucadır başın sənin, səhəd sənin qardaşın , bəllənməz yaşın sənin

UCATIR : Turuz Dictionary

ulatır.
bilikli dos baş ulatır