Multilingual Turkish Dictionary

UCQAYLA

UCQAYLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucalıqla. ucaqıqla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ululuqla. uluğlukla. ulğuqla. sayqıqla. sayqıyla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə