Multilingual Turkish Dictionary

UCRAÇI

UCRAÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəkic. çətçi. ucçu. çəkçi. sınırçı. mərzban