Multilingual Turkish Dictionary

UCUNA

UCUNA : Turuz Dictionary

-daşqanın dolabları, çərxləri çıxmaması üçün, oxun, dingilin ucuna taxılan çivi: gəmbə. qamab.
anasın əmməmək üçün, oğlaqlara əmməyə verilən, iki ucuna ip bağlanmış ağac: kəm. aldatma

UCUNA : Turuz Dictionary

-nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq: ucutmaq. sərəncam çəkmək.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
uc ucuna: dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. gücün. güclüklə.
günorta çıxsağ, axşama dar yetişək

UCUNA : Turuz Dictionary

cükəsinə. quşəsinə.
dirəyin cükəsinə qondu

UCUNA : Turuz Dictionary

-ucuna çıxan, ucadan düşər, aşırı gedən, aşlığa düşər. (aşırı: ifratçılıqla. müfritliklə). (aşlığa: qarışıqlığa. bəlaya) (bu qısa yaşamda, aşırılıq, müfritlik, panlıq, fanatiklik bərə verməz)

UCUNA : Turuz Dictionary

-daşqanın dolabları, çərxləri çıxmaması üçün, oxun, dingilin ucuna taxılan çivi: gəmbə. qamab.
anasın əmməmək üçün, oğlaqlara əmməyə verilən, iki ucuna ip bağlanmış ağac: kəm. aldatma

UCUNA : Turuz Dictionary

-nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq: ucutmaq. sərəncam çəkmək.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
uc ucuna: dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. gücün. güclüklə.
günorta çıxsağ, axşama dar yetişək

UCUNA : Turuz Dictionary

cükəsinə. quşəsinə.
dirəyin cükəsinə qondu

UCUNA : Turuz Dictionary

-ucuna çıxan, ucadan düşər, aşırı gedən, aşlığa düşər. (aşırı: ifratçılıqla. müfritliklə). (aşlığa: qarışıqlığa. bəlaya) (bu qısa yaşamda, aşırılıq, müfritlik, panlıq, fanatiklik bərə verməz)