Multilingual Turkish Dictionary

UFAÇI

UFAÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıvırçı. ıvırçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. xıdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi