Multilingual Turkish Dictionary

UFAM UFAM

UFAM UFAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ufan ufan. oğam oğam. oğuq oğuq. balaca balaca. zərrə zərrə. parça parça. qırım qırım