Multilingual Turkish Dictionary

ULA

ULA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəlgə. qırda. əlamət

ULA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ula.
qırda. bəlgə. əlamət.
iz. əlamət.
ula olsa yol azmaz, biliq olsa söz yazmaz.
çat. ged. dəğ.
ora bir ula gəl.
yağuq ulamaq: sileyi rəhm edmək.
təl. kiçik dağ təpə.
ul. zəncir. ulu. uca. ataq. hündür.
təməl. əsas. əsaslı.
dağ

ULA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulu.
hər nəyin irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü: qalamata. qalabata. qalaqata. qalaqaba. qalamar

ULA : Turuz Dictionary

(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). göndəri. iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}. (bilik: ağı. lhuş).¶
atam oğlu dura dur, börüngə bax, ula dur! (ula dur: ayıq dur). (kardışim, evrin (evir. dünya) duranca durasın, qurd kimi, ayıq olasın)

ULA : Turuz Dictionary

-nə ula: necə. nə ilə. nə vəsilə ilə. nə vasitə ilə.
nə ula gəldiz: necə, nə ilə gəldiz. nə vəsilə ilə gəldiz. nə vasitə ilə gəldiz

ULA : Turuz Dictionary

(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). göndəri. iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}. (bilik: ağı. lhuş).¶
atam oğlu dura dur, börüngə bax, ula dur! (ula dur: ayıq dur). (kardışim, evrin (evir. dünya) duranca durasın, qurd kimi, ayıq olasın)

ULA : Turuz Dictionary

-nə ula: necə. nə ilə. nə vəsilə ilə. nə vasitə ilə.
nə ula gəldiz: necə, nə ilə gəldiz. nə vəsilə ilə gəldiz. nə vasitə ilə gəldiz

ULA : Turkish Risale

Şanlı, şerefli kimse

ULA : Ottoman Turkish

Birinci, ilk, evvel. * Eskiden vezirlikten sonra gelen sivil rütbe

ÛLÂ : Ottoman Turkish

ilk, birinci

ULA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Birinci. Şan ve şeref sahibi kimse

ULA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.)
birinci.
şan ve şeref sahibi kimse
erkek ve kadın adı olarak kullanılır