Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞQAN

ULAŞQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilətgən. yapışgən. birişgən. bitişgən. qavuşqan. qovuşqan. əkişgən. qatışqan. sapışqan. bağışgən. iltisaqi

ULAŞQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapışqan. sırnaşıq. qovuşqan