Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞTIRIT

ULAŞTIRIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulatı. ilətit. daşıt. götürüt. köçürüt. köçrüt. köçürmə. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. nəqliyyə. nəql aracı