Multilingual Turkish Dictionary

ULANIQ

ULANIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulanım. ulnaq. əkləm. əklək. əklik. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə