Multilingual Turkish Dictionary

ULANTAC

ULANTAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulandac.( < ulu + andac). anandac ( < ana + andac). anadərtəb. uladərtəb. anadəfdər. dəfdəri kəbir