Multilingual Turkish Dictionary

ULAQU

ULAQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulağu. yamaqlıq. bir nəyə ulanan nəsnə

ULAQU : Turuz Dictionary

ulağu. əl çatış. qabili dəstrəs.
ulağu deyil

ULAQU : Turuz Dictionary

ulağu.
yamağu. yamağlıq

ULAQU : Turuz Dictionary

ulağu. əl çatış. qabili dəstrəs.
ulağu deyil

ULAQU : Turuz Dictionary

ulağu.
yamağu. yamağlıq