Multilingual Turkish Dictionary

ULINC

ULINC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıvrımlı, əğri büğrü, büküntülü, dolaşıq nərsə.
ulınç yol: qıvrımlı yol. büklü yol