Multilingual Turkish Dictionary

ULLATI

ULLATI : Arin Turkish Etimology Dictionary

ullatıq. qozqırt. qozqatı. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. mindiri. mubaliğə. iğraq