Multilingual Turkish Dictionary

ULLATIQ

ULLATIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ullatı. qozqırt. qozqatı. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. mindiri. mubaliğə. iğraq