Multilingual Turkish Dictionary

ULMAQ

ULMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərpimək. əprimək. əriyəcək. dağılacaq duruma gəlmək. əsqiyərək yıpranıb yırtılmaq.
olma. çanaq. təsti. çömlək.
sulanmaq. çürümək. yumşalmaq.
olma. çanaq. təsti. çömlək

ULMAQ : Turuz Dictionary

çatmaq.
əlim sozdum, ulmadı: əlimi uzatdım, çatmadı

ULMAQ : Turuz Dictionary

-qalay ulmaq olur: necə barmaq olur. necə barurqa olur. necə gedmək olur

ULMAQ : Turuz Dictionary

çatmaq.
əlim sozdum, ulmadı: əlimi uzatdım, çatmadı

ULMAQ : Turuz Dictionary

-qalay ulmaq olur: necə barmaq olur. necə barurqa olur. necə gedmək olur